Додаток 2

 

ООО "Украинские Медицинские Системы"

+380 44 501 8140
+380 44 296 1770

info@ukrmedsys.com
http://ukrmedsys.comДодаток 2
до п. 2 розділу 2 Порядку надання
одноразового дозволу на ввезення
на митну територію України
незареєстрованих виробів
медичного призначення

Перелік документів, які подаються для отримання одноразового дозволу на ввезення на митну територію України незареєстрованих виробів медичного призначення

1. Увезення з метою реєстрації, перереєстрації ВМП:

1.1 заява про отримання одноразового дозволу;

1.2 копія контракту;

1.3 копія супроводжувальних документів (інвойс, накладна тощо);

1.4 копія зареєстрованої Державною службою заяви про реєстрацію, перереєстрацію ВМП;

1.5 копія укладених угод між заявником та уповноваженими установами про проведення експертиз, передбачених при проведенні державної реєстрації.

2. Увезення з метою експонування на виставках, ярмарках, конференціях:

2.1 заява про отримання одноразового дозволу;

2.2 копія супроводжувальних документів (інвойс, накладна, контракт тощо);

2.3 угода про участь заявника у виставках, ярмарках або інші документи, які підтверджують мету ввезення.

2.4.заключення Торгово-промислової палати щодо визначення коду УКТ ЗЕД на виріб медичний.

3. Увезення з метою проведення багатоцентрових клінічних випробувань лікарських засобів в Україні:

3.1 заява про отримання одноразового дозволу;

3.2 рішення Державного Фармакологічного Центру Міністерства охорони здоров'я України про проведення багатоцентрових клінічних випробувань;

3.3 копія супроводжувальних документів (інвойс, накладна, контракт тощо);

3.4 копія документів, що підтверджують якість та безпеку ВМП, виданих відповідно до чинного законодавства.

3.5. заключення Торгово-промислової палати щодо визначення коду УКТ ЗЕД на виріб медичний.

4. Увезення з метою надання гуманітарної допомоги:

4.1 заява про отримання одноразового дозволу;

4.2 копія супроводжувальних документів (інвойс, накладна, план розподілу, CMR, дарчий документ тощо);

4.3 рішення (витяг з рішення) Комісії з питань координації, приймання, транспортування, охорони та розподілу гуманітарної допомоги, що надходить із зарубіжних країн, при:

Кабінеті Міністрів України з метою надання гуманітарної допомоги;

Раді міністрів Автономної Республіки Крим;

обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях;

4.4 копія документів, що підтверджують якість та безпеку ВМП, виданих відповідно до чинного законодавства.

5. Увезення з метою участі в програмі технічної допомоги, у програмах міжнародного співробітництва:

5.1 заява про отримання одноразового дозволу;

5.2 угода, договір тощо, який підтверджує увезення з метою участі в програмі технічної допомоги, у програмах міжнародного співробітництва;

5.3 копія супроводжувальних документів (інвойс, накладна тощо);

5.4 копія документів, що підтверджують якість та безпеку ВМП, виданих відповідно до чинного законодавства;

5.5 клопотання органу місцевого самоврядування або органу виконавчої влади про ввезення ВМП з метою участі в програмі технічної допомоги, у програмах міжнародного співробітництва (за наявності).

6. Увезення у разі стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних катастроф, інших екстремальних ситуацій:

6.1 заява про отримання одноразового дозволу;

6.2 документ, який підтверджує надходження ВМП для запобігання наслідкам стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних катастроф, інших екстремальних ситуацій;

6.3 копія супроводжувальних документів (інвойс, накладна тощо);

6.4 клопотання органів виконавчої влади, місцевого самоврядування про ввезення ВМП для запобігання наслідків стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних катастроф, інших екстремальних ситуацій;

6.5 копія документів, що підтверджують якість та безпеку ВМП, виданих відповідно до чинного законодавства.

Всі документи повинні бути завірені в установленому законодавством порядку (підпис, печатка)


© Ukrainian Medical Systems