Ми створюємо лабораторії

 

ООО "Украинские Медицинские Системы"

+380 44 501 8140
+380 44 296 1770

info@ukrmedsys.com
http://ukrmedsys.comМи не продаємо лабораторне устаткування!

МИ СТВОРЮЄМО ЛАБОРАТОРІЇ

Якщо ви хочете створити лабораторію, що буде працювати протягом багатьох років, то Ви просто зобов'язані звернутися до нас!
  • від водоп ідготовки до утилізації відходів;
  • від лабораторних меблів до видаткових матеріалів;
  • від паперової реєстрації до автоматизованих систем видачі результатів лабораторних досліджень;
  • від недорогих систем, що окупаються швидко, до цілком роботизован их комплексів обліку, аликвотир уван ня проб, аналізу, видачі результатів, збереження сателітів.

© Ukrainian Medical Systems